Your smile, it is our pride.
PLAZA AEON MALL HINODE
Miyoshinosakuragi Hirai Hinodemachi
AEON MALL HINODE 1F 237-3
Nishitamagun Tokyo
190-0182 Japan
Tel 042-519-9450
PLAZA AEON MALL HAKUSAN
TOCHIKUKAKUSEIRIJIGYOUSEKOUCHIKU 1 Yokoe-cho
AEON MALL HAKUSAN 1F
Hakusan Ishikawa
924-8777 Japan
Tel 076-220-6990
PLAZA AEON MALL SHINKOMATSU
AEON MALL SHINKOMATSU 1F 20Gaiku
Oki land readjustment project area
Komatsu ,Ishikawa
923-8565 Japan
Tel 0761-48-4840
PLAZA TAKASAKI OPA
PLAZA TAKASAKI OPA
Yashima4-6-1
takasaki ,Gunma
370-0849 Japan
Tel 027-384-2750
PLAZA UTSUNOMIYA PASEO
UTSUNOMIYA PASEO 2F
1-23 Kawamukoucho
Utsunomiya, Tochigi
321-0965 Japan
Tel 028-627-8414